Terapi

Samtaleterapi


Samtalerne tager udgangspunkt i de temaer, du gerne vil tale om. Undervejs  undersøger vi også de kropslige sansninger der opstår i dig undervejs. På den måde støtter vi den kropslige forankring og forsøger at undgå at samtalen foregår for meget fra hovedet og for lidt fra følelserne.

Spiseforstyrrelser


Arbejdet med spiseforstyrrelser foregår gennem samtaler.

Ofte inddrages tegne - og eventuelt skriveøvelser.

Jeg har selv haft bulimi i 13 år og kom fri af spiseforstyrrelsen som 30 årig.


Parsamtaler


Parsamtaler hvor formålet er at hjælpe jer til at finde ind i de underliggende følelser og årsager til jeres mønstre og dynamikker. Ligesom i de individuelle samtaler vil der være opmærksomhed på kontakten til kroppen undervejs.

Børn


Den første samtale omkring børn foregår altid med forældrene alene. Herefter aftaler  vi indbyrdes om det giver mest mening at vi voksne fortsætter samtalerne selv eller om jeg skal mødes med jeres barn til børnesamtaler. Her er rammerne mere frie og der  indgår leg, tegning og andre børnevenlige måder at arbejde på.