Terapi

Samtaleterapi


Samtalerne tager udgangspunkt i de temaer, du ønsker mere klarhed ind i.

Vi arbejder også med de kropslige sansninger, der opstår i dig undervejs i samtalen, for at undgå at samtalen kommer til at foregå for meget fra  hovedet.

Spiseforstyrrelser


Arbejdet med spiseforstyrrelser foregår gennem samtaler.

Ofte inddrages tegne - og eventuelt skriveøvelser.

Jeg har selv haft bulimi i 13 år og kom fri af spiseforstyrrelsen som 30 årig.


Parsamtaler


Parsamtaler hvor formålet er at hjælpe jer til at finde ind til de underliggende og dybere følelser og årsager til jeres mønstre og dynamikker. Ligesom i de individuelle samtaler vil der være opmærksomhed på kontakten til kroppen undervejs.

Børn


Den første samtale omkring børn foregår altid med forældrene alene. Herefter aftaler vi indbyrdes om det giver mest mening at vi voksne fortsætter samtalerne selv eller om jeg skal mødes med jeres barn til børnesamtaler. Her er rammerne mere frie og der  indgår leg, tegning og andre relevante måder at arbejde med børn på.